Kỹ Thuật Backhand Tennis VNTA

Trái tay trong quần vợt là gì? Trái tay trong quần vợt hay còn gọi là backhand là một cú đánh trong tennis.nó được bạn xử dụng bằng cách dùng vợt kết hợp xoay thân người tiếp xúc bóng rồi kêt thúc. Trái tay có thể là một cú đánh bằng một tay hoặc hai … Đọc tiếp Kỹ Thuật Backhand Tennis VNTA