Đối tác

VNTA Academy

Học viện VNTA đã thiết kết xây dựng chương trình hợp tác đào tạo với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, huấn luyện viên, nhà trường, trung tâm thể thao nhằm mục đích tổ chức đào toạ, huấn luyện, giải đấu, cung cấp sản phẩm thể thao chính hãng chuyên nghiệp. Đội ngũ Học viện VNTA cam kết uy tín, do chính Vũ Ngọc Thành đứng đầu. Bạn muốn trở thành một trong những đối tác đó trong tương lai không?

đối tác huấn luyện viên

Vũ Ngọc Thành - Ceo & Head Coach VNTA
Giám Đốc Trung Tâm

đối tác cá nhân doanh nghiệp

Scroll to Top