Đối tác

VNTA Academy

Học viện VNTA đã thiết kết xây dựng chương trình hợp tác đào tạo với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, huấn luyện viên, nhà trường, trung tâm thể thao nhằm mục đích tổ chức đào toạ, huấn luyện, giải đấu, cung cấp sản phẩm thể thao chính hãng chuyên nghiệp. Đội ngũ Học viện VNTA cam kết uy tín, do chính Vũ Ngọc Thành đứng đầu. Bạn muốn trở thành một trong những đối tác đó trong tương lai không?

đối tác huấn luyện viên

Nguyễn Hồng Thắng
Trưởng Phòng Đào Tạo Học Viện Tennis VNTA
Nguyễn Văn Dư
Huấn Luyện Viên Tennis VNTA HCM
Võ Trần Quang
Huấn Luyện Viện Tennis VNTA HN
Nguyễn Văn Ban
Huấn Luyện Viên Tennis VNTA HCM
Trịnh Văn Hoành
Huấn Luyện Viên Tennis Học Viện VNTA
Vũ Ngọc Thành
Giám độc Học Viện VNTA

đối tác cá nhân doanh nghiệp

Scroll to Top