GIAO LƯU HỌC VIÊN TẠI SÂN BỘ THAM MƯU

Buổi gặp gỡ được đã thành công và giải đáp được nhiều kiến thức về tennis hiện đại, đồng thời cũng là thời gian để VNTA đánh giá học viên đưa ra các ưu điểm, nhược điểm từng học viên.

Ngày 8/10/2017 tại sân Bộ Tham Mưu VNTA đã tổ chức gặp gỡ các thành viên để trao đổi kỹ thuật tennis hiện đại.

Buổi gặp gỡ được đã thành công và giải đáp được nhiều kiến thức về tennis hiện đại, đồng thời cũng là thời gian để VNTA đánh giá học viên đưa ra các ưu điểm, nhược điểm từng học viên.