Khoá Học Tennis Cơ Bản 30 buổi – 60h

Nội dung bài viết1 Mục tiêu khoá học tennis cơ bản VNTA2 Lộ trình khoá học tennis cơ bản2.1 Giai đoạn 1: Beginner level 2.0: (20h training)2.2 Giai đoạn 2: Beginner level 2.5 : (20h training)2.3 Giai đoạn 3: Beginner – Intermediate level 3.0: (20h training)3 Ưu thế khoá học tennis cơ bản VNTA?3.1 Giáo … Đọc tiếp Khoá Học Tennis Cơ Bản 30 buổi – 60h