Khoá Học Tennis Nâng Cao

Nôi Dung Chi Tiết Khoá Học Tennis Nâng Cao

Giai đoạn 1: Intermediate level 3.5 (training 20h)

Tự tin thực hiện các cú đánh kiểm soát hướng trên với lực vừa phải, nhưng vẫn chưa ổn định về độ sâu và đa dạng. Khoá học tennis nâng cao chúng tôi đưa ra các bài tập thực hiện lối chơi trên lưới, di chuyển toàn sân thực hiện nhiều cú đánh.
1.Forehand backhand nâng cao
Giới thiệu cú thuận tay topspin forehand
Giới thiệu topspin backhand trái tay
Đánh topspin forehand, backhand cuối sân xa tâm sân, bóng cồng cao sâu cuối sân đối phương
Đánh bóng ngắn forehand backhand thấp gần tạo spin qua sân .
2. Di chuyển đánh forehand backhand topspin với nhiều tính chất mới;
Di chuyển đánh forehand, backhand đánh bóng ngắn, bóng sâu
Di chuyển đánh bóng cao topspin vào chéo ngắn, Dọc dây, Chéo sâu forehand backhand
Né trái đánh phải đánh bóng topspin bóng cồng cao sâu chéo sân, dọc dây, chéo ngắn,.
Di chuyển toàn bộ trên sân đánh bóng topspin.
3. Có được cú thuận tay cao và trái tay cao
High topspin forehand , high topspin backhand bóng ngắn, sâu
High topspin forehand, high topspin backhand bóng cồng sau lưng giữa sân bộ chân, lùi xoay 1 bước, lùi chéo ngang xoay bật đổi thân forehand, backhand bay trên không cò chân,…
High topspin forehand, high topspin backhand bóng sâu đánh dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn,
Di chuyển toàn sân đánh bóng
Thực hiện các động tác forehand, backhand theo tư thế mở, bán mở.

4. Đánh topspin forehand cần gạt nước.
Kết hợp nhiều cú đánh với cú forehand cần gạt nước,
Topspin cao kết hợp forehand cần gạt nước,
Bóng cao kết thúc forehand cần gạt nước,
Bóng cồng cao sâu đánh forehand cần gạt nước vào chéo sân, dọc dây, chéo ngắn,
Di chuyển toàn sân đánh forehand cần gạt nước, chạy né forehand đánh cần gạt nước,
Forehand cần gạt nước- forehand ngang nhảy cao đánh – backhand nhảy cao đánh đánh bóng dọc dây , chéo sân, chéo ngắn.
5. Tiếp thu tất cả các biến thể của cú vô lê thuận tay và trái tay volley foreahand, backhand
Forehand backhand volley (trung bình)
Học các cú volley thuận tay và trái tay thấp và cao
6. Volley bóng ngắn, bóng sâu từ dưới lên
Cú đánh giống nhau volley forehand backhand
Độ cao giống nhau volley forehand, backhand
Volley hướng 2 bên trái phải luân phiên di chuyển
Volley khác nhau các cú đánh nhưng độ cao giống nhau.
Volley forehand liên tục khác độ cao, Volley backhand liên tục khác độ cao.
7. Đánh volley ở độ cao khác nhau Volley forehand , backhand thấp trung bình cao theo hướng chéo sâu, dọc dây, chéo ngắn
Volley liên tục ở độ cao giống nhau
Volley liên tục ở độ cao khác nhau
Volley trái, phải liên tục thay đổi ở độ cao giống nhau
Volley trái phải khác nhau độ cao khác nhau
Di chuyển liên tục volley chéo sâu, chéo ngắn, dọc dây, phân tích
8. Giao bóng xoáy, volley quả 1, quả 2
Volley passing bên trái thấp dưới
Volley di chuyển từ dưới lên nhiều độ cao khác nhau
Volley nhiều hướng khác nhau, chéo sâu, ngắn, dọc dây
Volley qua lại liên tục từ dưới lên
Volley chéo qua lại nguyên phải, nguyên trái, phải trái luân phiên.
9. Smash bóng trước mặt, bóng sâu sau đầu
Smash dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn forehand, backhand
Giao bóng xoáy cồng, volley thấp trung bình cao, dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn,
Volley sâu cuối sân liên tục dọc dây, chéo sân, …
10. Thi Tổng kết level 3.5
Topspin – volley

Lưu ý : nếu nền tảng căn bản của cách bạn chưa vững chắc thì có thể tham gia khoá học tennis cơ bản vnta để có được kiến thức chuẩn tennis hiện đại

Kích link bài viết Khoá học tennis cơ bản VNTA 30 buổi – 60h 

Giai đoạn 2: Intermediate-Advanced level 4.0 (training 20h)

Học bộ chân slice, cách căn khoảng cách bóng sâu, ngắn, ngang, tràn lưới băng kỹ thuật slice, xử lý nhiều tính chất bóng khắc nhau, cách tiếp đất khác nhau kết hợp bộ chân di chuyển thông thường
1. Học Slice forehand, slice backhand
Học Slice forehand, slice backhand bóng sâu
Slice foreahand, backhand bóng ngắn.
2. Slice forehand backhand dọc dây, chéo sân, chéo ngắn
Bóng sâu slice chéo sân, dọc dây, chéo ngắn
Đánh bóng topspin cắt slice forehand, backhand
Di ngang forehand backhand slice open
Lùi trượt chéo slice forehand, backhand
3. High slice forehand, high slice backhand
Di chuyển đánh bóng ngắn, ngang, sâu, sau lưng, slice cao forehand, backhand.
Bóng cao slice forehand, backhand chéo sân, dọc dây, chéo ngắn
Chạy ngang xử lý bóng cao slice forehand, backhand chéo sân, dọc dây, chéo ngắn
Bóng cao sau đầu giữa sân slice forehand, backhand
4. Bài tập kết hợp các kỹ thuật slice
Slice forehand, backhand tại chỗ , sau lưng cao, trượt tại chỗ slice forehand, backhand
Slice bóng ngắn forehand backhand
Slice bóng sâu forehand, backhand
High slice forehand, backhand,
Slice bóng cao forehand, backhand.
2 người slice liên tục
bên đánh qua lại, 1 bên slice
5. Đánh qua lại, giao bóng, trả giao bóng.
Đánh qua lại liên tục slice
Giao bóng – trả giao bóng slice
Forehand trên đầu, backhand kê drive, forehand ngang nhảy đánh bóng cao, backhand ngang nhảy đánh bóng cao,
Slice forehand, backhand, high slice forehand, high slice backhand, bóng ngắn, ngang, sâu, bóng cao sau lưng,
Bóng đánh dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn – topspin, high topspin, slice, high slice forehand backhand ngắn, sâu, sau lưng
6. Đánh qua lại, giao bóng, trả giao bóng.
Đánh qua lại liên tục slice dọc dây, chéo sân, chéo ngắn
Giao bóng – trả giao bóng slice lop dọc dây, chéo sân
Forehand trên đầu, backhand kê drive, forehand ngang nhảy đánh bóng cao, backhand ngang nhảy đánh bóng cao,
Slice forehand, backhand, high slice forehand, high slice backhand, bóng ngắn, ngang, sâu, bóng cao sau lưng,
Bóng đánh dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn – topspin, high topspin, slice, high slice forehand backhand ngắn, sâu, sau lưng
7. Giao bóng xoáy, volley quả 1, quả 2
Volley passing bên trái thấp dưới
Volley di chuyển từ dưới lên nhiều độ cao khác nhau
Volley nhiều hướng khác nhau, chéo sâu, ngắn, dọc dây
Volley qua lại liên tục từ dưới lên
Volley chéo qua lại nguyên phải, nguyên trái, phải trái luân phiên.
9. Smash bóng trước mặt, bóng sâu sau đầu
Smash dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn forehand, backhand
Giao bóng xoáy cồng, volley thấp trung bình cao, dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn,
Volley sâu cuối sân liên tục dọc dây, chéo sân, …
10. Thi Tổng kết level 4.0
Topspin – volley

Giai đoạn 3: Advanced level 4.5 (training 20h)

Thành thạo cách đánh lực mạnh, kiểm soát xoáy, độ sâu, phòng thủ bóng tốc độ cao, di chuyển động tác chân tốt, thích nghi thay đổi lối chơi theo đối thủ. Tấn công phòng thủ chiến thuật đơn đôi, có thể giao bóng 1 với sức mạnh và độ chính xác và giao bóng 2 đặt điểm. Có thể thi đấu đánh giải phong trào, bán chuyên nghiệp,…
1. Chiến thuật đánh qua lại
Level 1 – Coach đưa bóng; level 2 – Coach đánh qua lại
Đánh bóng thẳng nhau dọc dây, chéo sân qua lại liên tục
Huấn luyện viên đứng 3 điểm cố định ( 1 giữa sân học viên chạy qua phải, trái đánh cứu bóng vào người huấn luyện viên
Huấn luyện viên đứng góc phải, hoặc trái đánh bóng sang phải trái học viên cứu bóng vào huấn luyện viên
Huấn luyện viên di chuyển đến đâu học viên đánh tới đó, coach chủ động, vđv đánh theo sự biến đổi của hlv
2. Đánh qua lại, Tiếp cận cú đánh bóng ngắn
Đánh qua lại liên tục bóng ngắn tiếp cận winer
Đánh qua lại 5 bóng tấn công – bóng ngắn tiến lên tấn công win- Giao bóng đánh tiếp cận lưới sau 1-2 cú
Trả giao bóng, tiêp cận lưới
3. Rally, approach shot, volley
Đánh qua lại dọc dây, chéo sân liên tục tiếp cận lưới bằng cú đánh forehand, backhand, slice
1-3 cú volley forehand, backhand
1 bên tấn công – 1 bên phòng thủ diễn tập – tấn công tràn lưới volley – passing qua lưới
4. Đánh qua lại, volley, smash
Đánh qua lại tràn lưới volley
Giao bóng đánh qua lại tràn lưới volley
Giao bóng tràn lưới volley
Trả giao bóng tràn lưới volley
Tung bóng đánh dọc dây liên tục. chéo sân liên tục tràn lưới volley smash
Đánh qua lại liên tục dọc dây, chéo sân tràn lưới volley smash.
5. Phòng thủ
Lùi sau 1-2m chạy 2 bên cứu bóng tấn công
Chạy cứu bóng tấn công ngắn trong sân forehand, backhand, phòng né trái đánh phải dọc dây, chéo sân bộ mở 4 bước
Phòng thủ đánh topspin cuối sân qua lại liên tục
Một người volley – đánh cuối sân phòng thủ
Phòng thủ dọc dây, chéo sân đơn, đôi liên tục.
Volley liên tục qua lại dọc dây, chéo sân từ dưới lên

6. Tấn công
Đánh qua lại liên tục – tràn lưới tấn công volley, smash.
Tiếp cận lưới volley 1-3 quả winer nhau
Lop hoặc volley tràn lưới
Phòng thủ cuối sân – 1-3 lốp – đập smash trên đầu
7. Thi đấu thực chiến đánh game sai đâu sửa đó
Giao bóng điểm D,W,B
Trả giao bóng dọc dây, chéo sâu, chéo ngắn
Giao bóng thi đấu chạm điểm 10
Giao bóng 2 liên tục thi đấu 1 quả giao
Giao bóng 1 liên tục thi đấu 1 quả giao
8. Thi đấu Game chạm 6
Chuyên giao bóng thi đấu chạm 6
Chuyên trả giao bóng thi đấu chạm 6
Sai đâu nhắc nhở – sửa chuyên biệt qua giáo án 9
9. Thi đấu 3-5 game thực chiến
Tổng kết rút kinh nghiệp
10. Thi Tổng kết level 4.5

BAO GỒM

 • 4-6h giờ tập luyện kỹ thuật và chiến thuật quần vợt cá nhân hóa hoàn toàn mỗi tuần.
 • Đánh giá tình trạng thể chất và mục tiêu trong 15 phút.
 • 5 giờ đào tạo cá nhân (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 • Khám sức khỏe ban đầu, chiều cao, cân nặng, bệnh nền,…
 • Thăm dò và điều trị vật lý trị liệu: xem xét đầy đủ để phát hiện và ngăn ngừa các chấn thương tiềm ẩn do luyện tập thể thao và xác định mục tiêu công việc và đề xuất các phương pháp điều trị vật lý trị liệu tiềm năng, miễn phí khoá học dinh dưỡng, vật lý trị liệu điều trị chấn thương thể thao
 • 2, 45 phút mát-xa giải phóng áp lực thể thao.
 • Miễn phí khóa học Tennis Online đầy đủ lộ trình, phương thức học tập hiệu quả.
 • Đáp ứng mọi nhu cầu học tập trong hệ thống sân Tennis VNTA liên kết (tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh)..
 • Gói Tennis nâng cao VNTA
 • Phân tích cá nhân hóa và tư vấn chuyên nghiệp.
 • Bãi đậu xe miễn phí.

Cơ sở vật chất

Hình ảnh tập luyện

Huấn luyện viên

Huấn luyện viên kỹ thuật

Vũ Ngọc Thành - Ceo & Head Coach VNTA
Giám Đốc Trung Tâm

Video hoạt động

#vntaplayers

Câu hỏi

Chúng tôi có thể đến cơ sở của bản ?

Chúng tôi rất vinh dự đón tiếp quý khách hàng. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.vnta.com.vn nơi bạn sẽ tìm thấy đầy đủ thông tin chi tiết về các cơ sở của chúng tôi. 

Học viên đào tạo trình độ nào?

Chúng tôi có những khoá học tennis cơ bản, nâng cao, chuyên nghiệp dành cho trẻ em, người lớn, hy vọng tất cả người chơi đã tập luyện từ 4-6 giờ mỗi tuần. Các huấn luyện viên đánh giá trình độ của tất cả các học viên khi bắt đầu chương trình và xếp họ vào các nhóm huấn luyện trong tuần theo trình độ và độ tuổi. Các huấn luyện viên cũng quyết định màu bóng phù hợp nhất với yêu cầu của người chơi. Các huấn luyện viên đánh giá sự hiệu quả và có thể thay đổi phương pháp trong thời gian nhanh nhất. 

Con tôi có được đánh giá trình độ?

Không phải tất cả người chơi tham gia các chương trình Trại hè, Hàng tuần và Hàng năm của chúng tôi đều được xếp thứ hạng. Đối với một số người, tennis là môn thể thao được họ lựa chọn để giữ gìn vóc dáng và năng động cũng như có thể áp dụng các giá trị học được thông qua thể thao trong suốt cuộc đời và sự nghiệp đã chọn của họ. Không phải tất cả các tay vợt của chúng tôi đều muốn trở thành những người chơi tennis chuyên nghiệp. Các huấn luyện viên hy vọng các học viên đã được tập luyện từ 2-4 giờ mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là một thái độ tốt, sự sẵn sàng học hỏi và cải thiện và niềm đam mê tennis của mình

Scroll to Top