Kỹ Thuật Giao Bóng Tennis Cơ Bản

7 bước để đánh được cú giao bóng tennis (Serve) cơ bản được VNTA biện soạn rất hệ thống đảm bảo về mặt phương pháp khoa học, logic, trình tự về việc tập luyện kỹ thuật cơ bản: phát bóng tennis, giao bóng tennis, tennis serve cơ bản:

Bước 1: Tư thế đứng của chân

Bước 2: Tay cầm vợt

Bước 3: Đưa vợt lên cao – quay sắp cổ tay

Bước 4: Tung bóng – đưa vợt ra sau lên cao

Bước 5: Phát bóng hai lần

Bước 6: Power phát lực

Bước 7: Hoàn thiện động tác