Kỹ Thuật Giao Bóng Tennis Cơ Bản Tại VNTA Tennis Hà Nội

Kỹ Thuật Giao Bóng Tennis Cơ Bản

7 bước để đánh được cú giao bóng tennis (Serve) cơ bản được VNTA biện soạn rất hệ thống đảm bảo về mặt phương pháp khoa học, logic, trình tự về việc tập luyện kỹ thuật cơ bản: phát bóng tennis, giao bóng tennis, tennis serve cơ bản:

Bước 1: Tư thế đứng của chân

Bước 2: Tay cầm vợt

Bước 3: Đưa vợt lên cao – quay sắp cổ tay

Bước 4: Tung bóng – đưa vợt ra sau lên cao

Bước 5: Phát bóng hai lần

Bước 6: Power phát lực

Bước 7: Hoàn thiện động tác

huấn luyện viên

Huấn luyện viên kỹ thuật

Vũ Ngọc Thành - Ceo & Head Coach VNTA
Giám Đốc Trung Tâm

khoá học tennis

Đừng bỏ lỡ cơ hội học tennis tại Học Viện VNTA!

Khoá học
tennis trẻ em

khoá học
tennis người lớn

Scroll to Top