Kỹ Thuật Volley Tennis VNTA

Kĩ thuật Volley : Trong quần vợt Volley là kĩ thuật đánh bóng trên không mà người chơi đánh trước khi bóng nảy trên sân và thường được xử dụng ở ngay cạnh lưới hoặc cách lưới vài bước chân hay xảy ra trong trận đấu đơn và đôi, có rất nhiều cách đánh cho … Đọc tiếp Kỹ Thuật Volley Tennis VNTA